top of page

Algemene voorwaarden


Welkom bij Fittertogetherbe.com (de website). de website is eigendom van Fittertogether_be en geregistreerd in België.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankopen van merchandise en de inschrijvingen voor de verschillende lopen. Elk van deze acties wordt hieronder aangeduid als de overeenkomst.

Doe geen aankopen in onze webshop als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat.


Algemene condities:


1. Bezoek aan de website
1.1 Wij rekenen geen kosten aan om onze website te bezoeken.
1.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele pannes van de website. De inhoud kan soms niet beschikbaar zijn of onderbroken worden. We zijn gerechtigd deze website, zonder voorafgaande verwittiging, stop te zetten. 
1.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je onze website bezoekt. Gebruik je eigen antivirus om ervoor te zorgen dat je veilig kan browsen.


2. Jouw bijdragen
2.1 Je kan vanuit onze website doorverwezen worden naar externe websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en ideeën die je daar deelt. Wij kunnen steeds posts verwijderen die niet stroken met onze waarden.
2.2 Je geef ons hierbij ook de toestemming om alle doorgegeven informatie in deze posts te gebruiken voor marketingdoeleinden. Je hebt hier geen morele rechten meer op.
2.3 Wij hebben het recht je persoonlijke informatie door te geven aan derden wanneer er inbreuken worden gepleegd.
2.4 Het is verboden de website bewust te misbruiken. 


3. Monitoring
3.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de posts die 3den toevoegen aan of over onze website. Wij hebben geen enkele obligatie tegenover deze uitspraken.
3.2 Indien je niet aan 3.1 voldoet kunnen wij u uitsluiten tot het verdere gebruik van de website en mogen wij alle geplaatste comments en posts verwijderen.


4. Klachten

4.1 Klachten moeten steeds doorgestuurd worden naar fittertogetherbe@gmail.com
4.2 De klacht zal op een redelijke termijn bekeken en verwerkt worden. Wij doen dit binnen de normale openingsuren. Dit kan tijdens verlof langer op zich laten wachten.


5. Intellectuele eigendom
5.1 Wij hebben alle intellectuele eigendom van onderstaande:
- website
- logo’s
Deze eigendommen mogen dus in geen geval gekopieerd worden.
5.2 Kopieën en printscreens van deze website mogen gebruikt worden voor informatieve doeleinden.


6. Aansprakelijkheid
6.1 Wij zijn niet verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen tijdens het uitvoeren van één van de workouts. U bent steeds verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.
6.2 Wij zijn niet verantwoordelijk als de website om één of andere reden plots onbereikbaar blijkt te zijn.
6.3 Wij zijn niet verantwoordelijk als u bij het gebruik van onze website:
(i) u verlies lijdt door een overeenkomst
(ii) U niet kan deelnemen aan de overeenkomst doordat u bijvoorbeeld zelf een ongeval of een blessure heeft of om enige andere reden.


7. Persoonlijke informatie
7.1 GDPR is van toepassing


8. Aanpassingen
8.1 Deze termen kunnen op elk moment worden aangepast. Deze  zullen steeds gepubliceerd worden op onze website.
9. Link naar onze website
9.1 Linken naar onze website kan als dit geen schade aan ons toebrengt in gelijk welke vorm.
9.2 Gelieve ons steeds op de hoogte te brengen van een link naar onze website.


10. Algemeenheden

10.1 Als wij niet aan de termen van de overeenkomst kunnen voldoen, zal u een restitutie krijgen van het aangekochte goed.
10.2 Wij zijn de vermeldingen in 11.1 niet verschuldigd wanneer er sprake is van overmacht. 


11. Contact
Je kan ons contacteren op fittertogetherbe@gmail.com

11.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen training om deel te nemen aan één van de workouts. De deelname is op eigen risico. Zorg ervoor dat je gezond genoeg bent om deel te nemen aan één van de workouts. Als je twijfels hebt, zoek dan medisch advies.
11.2 Wanneer je een aankoop doet, ga je akkoord met deze voorwaarden.

SALES – merchandise en kleding
12. onze merchandise & kleding
12.1 De voorbeelden op onze website kunnen licht afwijken van het goed dat u uiteindelijk zal ontvangen. Zo kan er bijvoorbeeld een klein kleurverschil zijn.


13. Aanpassing bestelling
13.1 Als u een aanpassing van uw bestelling wil doen, contacteer ons dan op fittertogetherbe@gmail.com , dan bekijken wij wat de mogelijkheden zijn.


14. Aflevering goederen
14.1 De goederen worden naar u verzonden met inbegrip van de verzendingskosten die op de website beschikbaar zijn.
14.2 We sturen de goederen zo snel mogelijk naar u op. Wij starten het proces de dag na uw bestelling.
14.3 Als de bestelling niet kan geleverd worden, contacteren wij u zo snel mogelijk. Dan zal u van ons ook een restitutie ontvangen.


15. Merchandise met fouten
15.1 Als er een fout in het afgeleverde product is, contacteer ons dan zo snel mogelijk. Indien dit duidelijk het geval is, sturen wij u een vervanging van het product. Bij niet mogelijkheid tot vervanging, zal u een restitutie ontvangen.


Bedankt voor het bezoek aan onze website!

bottom of page